top of page
2.png

การผ่าตัดศัลยกรรมรูปร่าง

ไม่ว่าจะมุมไหน ก็จะได้รูปร่างที่สมบูรณ์แบบ

เป็นการศัลยกรรมรูปร่าง

ที่จะกำจัดชั้นไขมันออกให้รูปร่างดูได้สัดส่วน

การดูดไขมัน + กำจัดหน้าท้องที่หย่อนคล้อย

เป็นวิธีการผ่าตัดเฉพาะของโรงพยาบาลศัลยกรรมอูอา ที่จะทำให้เอวดูผอมเพรียวและเรียบแบน

อีกทั้งยังกำจัดผิวหน้าท้องที่หย่อนคล้อย ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการดูดไขมัน

ข้อมูลการผ่าตัด

ตรวจสอบข้อมูลการผ่าตัด

ระยะเวลาผ่าตัด

3 ชั่วโมง 

การวางยาสลบ

ฉีดยาชาเฉพาะส่วน

หรือวางยาสลบ

การรักษาใน

โรงพยาบาล

ไม่จำเป็น

ระยะพักฟื้น

1 วัน

เพื่อสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบที่สุด

ต้องถูกถามแน่นอน ว่าทำจากที่ไหน,จากใคร

เรามีความตั้งใจที่จะช่วยแก้ไขในส่วนบอดี้ไลน์ให้สมดุลที่สุดสำหรับทุกคน 

ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมอูอาของเรา จะทำการดูดไขมันเพื่อให้ได้บอดี้ไลน์ที่สมดุล

การตัดไหม
10 - 14 วัน

หลังการผ่าตัด

หลักพื้นฐานของโรงพยาบาลศัลยกรรมอูอาที่รักษามาตลอด20ปี

ความรอบครอบ

ด้านความปลอดภัย

มีระบบการทำงาน

และรายละเอียดที่ชัดเจน

แพทย์วิสัญญีดู

แลการอย่างใกล้ชิด

และอยู่ประจำ

ระบบความปลอดภัย

ระดับโรงพยาบาลใหญ่

เครื่องมือการผ่าตัดใช้แล้วทิ้ง

และทำการฆ่าเชื้อ

ตรวจร่างกายก่อนผ่าตัด

ตรวจอย่างละเอียด/

ให้คำปรึกษา

ผู้ดูแลการผ่าตัด 1คน 1เคส

จากทีมศัลยกรรมรูปร่าง

เทคนิคการผ่าตัด

เฉพาะที่อูอาเท่านั้น

การผ่าตัดแทน 0%

ระบบดูแลหลังการผ่าตัด
ที่เป็นระบบ

ประเภทของการศัลยกรรมรูปร่าง

bottom of page