top of page
4.png

ศัลยกรรมจมูก (ผ่าให้สั้นลง)

ผลลัพธ์ที่จะทำให้ดูลดอย่างน่าประหลาดใจ

จุดสำคัญของการศัลยกรรมร่องระหว่างริมฝีปากบนและจมูก เป็นการสร้างสัดส่วนให้เหมาะสม

ความยาวร่องระหว่างริมฝีปากบนและจมูก จะทำให้โครงสร้างของจมูกมีความสวยงาม

ผลลัพธ์การลดร่องลึกอย่างน่าประหลาดใจ

โครงสร้างที่จะสร้างวอลุ่มให้ร่องระหว่างริมฝีปากบนและจมูก

ความยาวของร่องเหนือริมฝีปากที่เหมาะสมกับสัดส่วนของใบหน้า

ศัลยกรรมร่องระหว่างริมฝีปากบนและจมูก (ผ่าให้สั้นลง)

จะทำให้ดูแตกต่างมากหรือไม่?

ร่องระหว่างริมฝีปากบนนั้น ตั้งอยู่ตรงกลางของใบหน้า

และมีอิทธิพลต่อใบหน้าเป็นอย่างมาก ชาวตะวันออก ปากมักจะยื่นออกมา

เมื่อส่วนบนของร่องเหนือริมฝีปากจะยื่นออกมาและปากจะยื่นออกมาด้วย

ในกรณีนี้จะลดความยาวของร่องเหนือริมฝีปากและ

ลดปริมาตรของริมฝีปากบนที่บางลงเพื่อให้ใบหน้าดูเล็กและอ่อนเยาว์

เราจะหาความยาวระหว่างปากและจมูก 

ให้เหมาะตามแต่ละบุคคล

โรงพยาบาลศัลยกรรมอูอา จะเพิ่มความสมบูรณ์ของการผ่าตัด

และผ่านการดูแลอย่างคุณเป็นอย่างดีหลังการผ่าตัด

ด้วยความรู้ความชำนาญและเทคนิคที่สะสมมานานกว่า 20 ปี

ศัลยกรรมร่องระหว่างริมฝีปากบนและจมูก

(ผ่าให้สั้นลง),ลดรอยแผลเป็น

ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมอูอา สามารถทำได้

ในกรณีที่คอและหน้าดูยาวโดยธรรมชาติ

แผลเป็นนั้น เป็นเรื่องที่เป็นกังวลที่สุดของการลดขนาดร่องระหว่างริมฝีปาก แต่เราได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

และการวินิจฉัยอย่างละเอียดโดยศัลยแพทย์ ซึ่งจะใช้เทคนิคการเย็บแผลที่ละเอียดอ่อนและเห็นรอยแผลเป็นเล็กที่สุด 

นอกจากนี้ยังดำเนินการโปรแกรมดูแลแผลเป็นแบบ 1:1 หลังการผ่าตัดเพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับแผลเป็น

เทคนิคของผู้เชี่ยวชาญ

ด้านศัลยกรรมตกแต่ง

ขั้นตอนการผ่าตัดสั้น

ทำการเย็บอย่างละเอียด

เกิดรอยแผลเป็นน้อยที่สุด

วัตถุประสงค์ของการผ่าตัด

ขอแนะนำ

ริมฝีปากหย่อนคล้อยเนื่องจากอายุที่มากขึ้น

ร่องความยาวของริมฝีปากที่ยาวขึ้นหลังจัดฟัน

ร่องริมฝีปากดูยาวหลังจากผ่าตัดคาง

ข้อมูลการผ่าตัด

ตรวจสอบข้อมูลการผ่าตัด

การวางยาสลบ

ฉีดยาชาเฉพาะส่วน

หรือวางยาสลบ

ระยะการพักฟื้น

1 สัปดาห์

การรักษาใน

โรงพยาบาล

ไม่จำเป็น

การตัดไหม

5 - 7 วัน

หลังผ่านตัด

การศัลยกรรมจมูกที่จบภายในครั้งเดียว

ต้องถูกถามแน่นอน ว่าทำจากที่ไหน,จากใคร

โรงพยาบาลศัลยกรรมอูอา ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับแรก

แม้การผ่าตัดเล็กๆ ก็จะทำการฉีดยาสลบอย่างปลอดภัยด้วยวิสัญญีแพทย์

นอกจากนี้ยังมีการผ่าตัดที่ปลอดภัยและแม่นยำโดยทีมแพทย์ศัลยกรรมตา

ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

ระยะเวลาการผ่าตัด

ภาย 1 ชั่วโมง

หลักพื้นฐานของโรงพยาบาลศัลยกรรมอูอาที่รักษามาตลอด20ปี

ความรอบครอบ

ด้านความปลอดภัย

มีระบบการทำงาน

และรายละเอียดที่ชัดเจน

แพทย์วิสัญญีดู

แลการอย่างใกล้ชิด

และอยู่ประจำ

ระบบความปลอดภัย

ระดับโรงพยาบาลใหญ่

เครื่องมือการผ่าตัดใช้แล้วทิ้ง

และทำการฆ่าเชื้อ

ตรวจสอบและให้คำปรึกษา

อย่างละเอียดก่อนการผ่าตัด

ผู้ดูแลการผ่าตัด 1คน 1เคส

จากทีมศัลยกรรมจมูก

เทคนิคการผ่าตัด

เฉพาะที่อูอาเท่านั้น

ระบบดูแลหลังการผ่าตัด

ที่เป็นระบบ

การผ่าตัดแทน 0%

ประเภทของการศัลยกรรมร่องระหว่างริมฝีปากบนและจมูก

(ผ่าให้สั้นลง)

ผ่าตัดขอบปาก

____________

วิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีริมฝีปากบางและร่องปากไม่ยาวมาก

สามารถปรับขนาดและรูปร่างของริมฝีปากได้ตามต้องการ และสามารถปรับขนาดรูปทรงและความใหญ่ของริมฝีปากได้อย่างอิสระ

สามารถการแก้ไขโครงริมฝีปากที่ไม่ชัดเจนและไม่สมส่วนได้ในเวลาเดียวกัน

bottom of page