top of page
1 (1).png

ศูนย์ศัลยกรรมจมูก

โรงพยาบาลศัลยกรรมอูอา

ทางเราขอนำเสนอการศัลยกรรมจมูกที่สามารถทำให้คุณพึงพอใจได้

ภายในครั้งเดียว กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนใบหน้าทั้งหมด

ด้วยโครงสร้างและมุมที่ละเอียดอ่อน

การศัลยกรรมจมูกเพื่อใบหน้าของคุณโดยเฉพาะ

จมูกที่อยู่ตำแหน่งกลางใบหน้า ส่งผลต่อภาพลักษณ์

เราทำการวิเคราะห์ใบหน้าของแต่ละบุคคลอย่างแม่นยำ 

ผ่าตัดตามเส้นและมุมอย่างละเอียดอ่อน ด้วยวิธีการผ่าตัดของเรา

และเพื่อบุคลิกภาพที่สวยงาม

นำเสนอการผ่าตัด แบบ1:1

โดยทำการพิจารณาภาพรวมของจมูกและใบหน้า

หลังจากทำการวิเคราะห์ใบหน้าของแต่ละบุคคลคนอย่างละเอียดแล้ว

เราจะทำการออกแบบรูปทรง,ความสูงและซิลิโคนที่เหมาะกับตัวท่าน

และให้คำปรึกษาแบบ 1:1 ตามรูปทรงขึ้นของรูจมูก,ความหนาของผิว,

ความสูงของจมูกแต่ละบุคคล ด้วยประสบการณ์ทางคลินิกที่ยาวนาน 

ทางเราจึงเสนอวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมที่สุด และไม่คลาดเคลื่อน

ให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว

01

02

การผ่าตัดที่เหมาะสม

โรงพยาบาลศัลยกรรมอูอาในมุมมองของผู้ป่วย  ด้วยความรับผิดชอบที่มี

ด้วยความพยายามของเรา เราจึงสามารถทำจมูกที่เหมาะสมด้วยอุปกรณ์พิเศษเฉพาะบุคคล

และซิลิโคนแท้ที่ได้รับการรับรอง ตั้งแต่สันจมูกจนถึงปลายจมูก

ด้วยการใช้เนื้อเยื่อของตัวเองอย่างเหมาะสม

จะช่วยให้ดูทรงดูเป็นธรรมชาติและไม่มีสิ่งแปลกปลอมเจือปน

การผ่าตัดโดยใช้ซิลิโคน

ให้เหมาะสมที่สุด

มีความปลอดภัย และใช้เนื้อเยื่อของตัวเองให้ดูเป็นธรรมชาติ

เช่น กระดูกอ่อนหลังหู,กระดูกอ่อนโพรงจมูก,เนื้อตัวเอง,เนื้อเยื่อไขมัน

ซิลิโคนเทียมที่จะช่วยให้ทรงสวยขึ้น

ซิลิโคน,กอร์เท็กซ์,ซิลิโคนเก่า

การเย็บแผลเล็ก

จะทำให้หายจากอาการ

เจ็บปวดได้เร็วขึ้น

โรงพยาบาลศัลยกรรมอูอา จะช่วยลดความอึดอัดของผู้ป่วย

และช่วยให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น จะช่วยฟื้นฟูอาการเจ็บให้หายเร็วขึ้น,

รอยช้ำหลังการผ่าตัด ด้วยเทคนิคพิเศษ และเกือบจะไม่มีมีรอยแผลเป็นหลังการผ่าตัด

ใส่ใจดูแลคนไข้

03

ปรับแก้โครงสร้าง

ด้วยจมูกเพียงอย่างเดียว

จมูกเป็นการผ่าตัดที่ต้องคำนึงถึงความกลมกลืนของใบหน้า 

โรงพยาบาลศัลยกรรมอูอา มีเป้าหมายในการแก้ไขใบหน้า

ให้มีความกลมกลืนและความสวยงาม ด้วยการแก้ไขโครงสร้างและมุมของจมูก

แก้ไขช่วงจมูกยาว

แก้ไขปลายจมูกสูง

แก้ไขมุมปลายจมูก

ความยาวของจมูก ถ้ายาวมาเกินไป ก็จะทำให้ดูมีอายุ

และถ้าสั้นเกินไป ก็จะทำให้ดูไม่สวย ดังนั้นโดยเฉลี่ยแล้ว

ต้องปรับแก้ไขจมูกให้อยู่ในสัดส่วน1/3ของใบหน้า

เมื่อปลายจมูกสูง ต้องแก้ไขส่วนที่สูงขึ้นไป

โดยพิจารณาในเรื่องของ มุมระหว่างเส้นสัมผัสปลายจมูก

กับเส้นที่ลากจากริมปีปากบนไปตัดกัน

ให้มีความสมดุลมากที่สุด โดยจะอยู่ที่ 3/1 ของความยาวจมูก

ต้องแก้ไขมุมของปลายจมูกให้พอดี โดยตั้งแต่หน้าผาก 

จนถึงปลายจมูกควรอยู่ที่ (115-130°)

และปลายจมูกกับริมปีปากบน จะได้มุมอยู่(95-105°)

ทีมแพทย์ศัลยกรรมจมูกของเรา

คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งแรก

โรงพยาบาลศัลยกรรมอูอา ได้ให้บริการการผ่าตัดด้วยการวางยาสลบที่ปลอดภัย โดยวิสัญญีแพทย์ 

ไปจนถึงการผ่าตัดที่เล็ก โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้เป็นสำคัญ  และด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี 

ของทีมแพทย์ทางด้านศัลยกรรมตา และจมูก เราจึงใส่ใจทั้งความละเอียดและความปลอดภัยในการผ่าตัดเป็นสำคัญ

bottom of page