top of page
3.png

การศัลยกรรมปรับทรงจมูก

ทำในสิ่งที่ฉันต้องการและเข้ากับภาพลักษณ์ของฉัน

จะทำการผ่าตัด, ยาสลบ, ความสูงของจมูก, รูปทรง, ซิลิโคน โดยแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง และแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมจมูก 

ทำให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจด้วยระบบการผ่าตัดแบบ 1:1 ตั้งแต่ก่อนผ่าตัดจนถึงหลังการผ่าตัด

วิธีที่หลากหลาย

เช่นเดียวกันกับเคสที่หลากหลาย

จุดสำคัญอยู่ที่การวินิจฉัยที่แม่นยำและการเลือกผ่าตัดที่เหมาะสม

ความสมดุลของโครงสร้าง

การศัลยกรรมจมูกไม่สวยงาม

โรงพยาบาลศัลยกรรมอูอานั้น ได้เรียนรู้โครงสร้างทางกายวิภาคของจมูกเป็นอย่างดี

และมีความรู้ทางการแพทย์ที่ชำนาญจะแก้ไขให้ตรงจุด

เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและน่าพึงพอใจ

ข้อมูลการผ่าตัด

ตรวจสอบข้อมูลการผ่าตัด

ระยะเวลาผ่าตัด

 1 ชั่วโมง -1 .30 ชั่วโมง 

การวางยาสลบ

วางยาสลบ

ระยะการพักฟื้น

1 สัปดาห์

การรักษาใน

โรงพยาบาล

ไม่จำเป็น

การตัดไหม

5 - 7 วัน

หลังผ่านตัด

การศัลยกรรมจมูกที่จบภายในครั้งเดียว

ต้องถูกถามแน่นอน ว่าทำจากที่ไหน,จากใคร

โรงพยาบาลศัลยกรรมอูอา ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับแรก

แม้การผ่าตัดเล็กๆ ก็จะทำการฉีดยาสลบอย่างปลอดภัยด้วยวิสัญญีแพทย์

นอกจากนี้ยังมีการผ่าตัดที่ปลอดภัยและแม่นยำโดยทีมแพทย์ศัลยกรรมตา

ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

หลักพื้นฐานของโรงพยาบาลศัลยกรรมอูอาที่รักษามาตลอด20ปี

ความรอบครอบ

ด้านความปลอดภัย

มีระบบการทำงาน

และรายละเอียดที่ชัดเจน

แพทย์วิสัญญีดู

แลการอย่างใกล้ชิด

และอยู่ประจำ

ระบบความปลอดภัย

ระดับโรงพยาบาลใหญ่

เครื่องมือการผ่าตัดใช้แล้วทิ้ง

และทำการฆ่าเชื้อ

ตรวจสอบและให้คำปรึกษา

อย่างละเอียดก่อนการผ่าตัด

ผู้ดูแลการผ่าตัด 1คน 1เคส

จากทีมศัลยกรรมจมูก

เทคนิคการผ่าตัด

เฉพาะที่อูอาเท่านั้น

ระบบดูแลหลังการผ่าตัด

ที่เป็นระบบ

การผ่าตัดแทน 0%

ประเภทของการศัลยกรรมจมูก

จมูกฮัมพ์

______

เป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไขจมูกฮัมพ์ของใบหน้าที่สันดั้งจะยื่นออกมา เนื่องการเจริญเติบโตที่มากเกินไปของกระดูกจมูก

และกระดูกอ่อนกั้นกลางจมูก ทำให้หลังจมูกบางส่วนยื่นออกมา ทำให้ส่วนระหว่างคิ้วดูต่ำลง  และทำให้ปลายจมูกดูหย่อนยาน 

จมูกที่ยื่นออกมาจะทำให้ใบหน้าดูแข็ง ศัลยกรรมจมูกฮัมพ์ของเรา จะทำแก้ไขตามสาเหตุของแต่ละบุคคล 

นำส่วนที่จมูกยื่นออกมาและตัดแต่งโครงสร้างที่ปลายจมูกให้เรียบเพื่อสร้างโครงสร้างจมูกที่ชัดเจน

วิธีการผ่าตัดจมูกฮัมพ์

นำเอาส่วนสันจมูกฮัมพ์ออก

ความสูงของปลายจมูก

ทำสันจมูกให้แคบ

นำกระดูกส่วนที่ยื่นออก

และให้การผ่าตัดกระดูกออก

จมูกฮัมพ์ส่วนใหญ่ ปลายจมูกจะเหี่ยว 

ดังนั้นจึงใช้กระดูกอ่อนในการตั้งเป็นฐานจมูก

และเพิ่มปลายจมูกขึ้นมา หากยกปลายจมูก

ให้สูงขึ้น ปริมาณของฮัมพ์ก็จะลดลง 

ในกรณีที่มีสันจมูกต่ำ

ก็ใช้ซิลิโคนเสริมสันจมูกร่วมด้วย

หากจมูกมีความฮัมพ์มาก

จะทำให้สันจมูกดูกว้าง

จะปรับขนาดแกนจมูกด้านใน

จึงต้องดูในส่วนกระดูกที่อยู่ด้านในด้วย

bottom of page